AJUDES PER ALS VEÏNS “PLA RENHATA”

AJUDES D’INTERÈS PER ALS VEÏNS DE NOVETLÈ: PLA RENHATA

EL PLA RENHATA ES TRACTA DE PROPORCIONAR AJUDES I SUBVENCIONS ECONÒMIQUES PER A FER REFORMES EN EL DOMICILI PARTICULAR.

SI VOSTÈ ESTÀ INTERESSAT/DA, LLIG AMB ATENCIÓ LES SEGÜENTS QÜESTIONS:

 • PER A QUÈ SERVEIX EL PLA RENHATA?

-Per promoure l’adequada conservació de l’immoble, la millora en qualitat, accessibilitat i sostenibilitat.

-A més de fomentar l’activitat empresarial del sector de la construcció.

 • QUINES OBRES HE DE REALITZAR PER A PODER REBRE LA SUBVENCIÓ?

-Reforma de habitacions humides (com banys i cuines)

-Reforma per a adaptar-ho a persones amb diversitat funcional.

 • QUINES CONDICIONS S’HAN DE TINDRE EN COMPTE PER A QUE LA MEUA OBRA SIGA SUBVENCIONADA?

-Ha d’estar degudament justificada amb informes de tècnics, projecte si cal etc.

-Seran subvencionades aquelles reformes d’obra civil com envans, aixetes, revestiments, mobles de cuina o sanitaris.

-NO SERÀN SUBVENCIONADES els electrodomèstics, ni forn, extractor o placa de cocció.

-Les obres s’iniciaran desprès de la data que s’indique i finalitzaran també quan s’indique.

-S’han de comptar amb les llicencies necessàries.

 • QUINS REQUISITS HE DE COMPLIR?

-L’edifici on es pot fer l’obra ha de ser ANTERIOR A L’ANY 1996 (EXCEPTE EN CASOS ON L’OBRA ES FAJA PER ADAPTACIONS PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL)

-Ser habitatge habitual, propietari o inquilí.

 • EN QUIN PRESSUPOST PUC COMPTAR?

-El pressupost no podrà ser inferior a 2000euros ni superior a 12000euros. (Encara que el pressupost de les obres siga major solament es subvencionarà tenint en compte aquests intervals)

-Es subvencionaria un 35% del pressupost fins a un màxim de 4200 euros.

 • QUINES OBLIGACIONS HE DE COMPLIR?

-Facilitar la documentació que es demane.

-Control financer de les obres.

-Comunicar si ha rebut alguna altra ajuda o subvenció de qualsevol tipus.

-En habitatges alquilats, el propietari no podrà encarir l’arrendament.

.L’ajuda rebuda es destinarà íntegrament a l’obra.

 

CASTELLANO

AYUDAS DE INTERÉS PARA LOS VECINOS DE NOVETLÈ: PLAN RENHATA

EL PLAN RENHATA SE TRATA DE PROPORCIONAR AYUDAS Y SUBVENCIONES ECONÓMICAS PARA HACER REFORMAS EN EL DOMICILIO PARTICULAR.

SI USTED ESTA INTERESADO / A, LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES CUESTIONES:

 • ¿PARA QUÉ SIRVE EL PLAN RENHATA?

-Para Promover la adecuada conservación del inmueble, la mejora en calidad, accesibilidad y sostenibilidad.

-Además De fomentar la actividad empresarial del sector de la construcción.

 • ¿QUÉ OBRAS DEBO REALIZAR PARA PODER RECIBIR LA SUBVENCIÓN?

-Reforma De habitaciones húmedas (como baños y cocinas)

-Reforma Para adaptarlo a personas con diversidad funcional.

 • ¿QUÉ CONDICIONES SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA QUE MI OBRA SEA SUBVENCIONADA?

-Ha De estar debidamente justificada con informes de técnicos, proyecto si es necesario etc.

-Serán Subvencionadas aquellas reformas de obra civil como tabiques, grifería, revestimientos, muebles de cocina o sanitarios.

-NO SERÁN SUBVENCIONADAS los electrodomésticos, ni horno, extractor o placa de cocción.

-Las Obras se iniciarán después de la fecha que se indique y finalizarán también cuando se indique.

-Se Han de contar con las licencias necesarias.

 • ¿QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR?

-El Edificio donde se puede hacer la obra debe ser ANTERIOR AL AÑO 1996 (EXCEPTO EN CASOS DONDE LA OBRA SE faja PARA ADAPTACIONES PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL)

-Ser Vivienda habitual, propietario o inquilino.

 • ¿EN QUÉ PRESUPUESTO PUEDO CONTAR?

-El Presupuesto no podrá ser inferior a 2000euros ni superior a 12000euros. (Aunque el presupuesto de las obras sea mayor solo se subvencionará teniendo en cuenta estos intervalos)

-Se Subvencionaría un 35% del presupuesto hasta un máximo de 4200 euros.

 • ¿QUÉ OBLIGACIONES DEBO CUMPLIR?

-Facilitar La documentación que se pida.

-Control Financiero de las obras.

Comunicar si ha recibido alguna otra ayuda o subvención de cualquier tipo.

-En Viviendas alquilados, el propietario no podrá encarecer el arrendamiento.

-La ayuda recibida se destinara íntegramente a la obra.

Arxivat en: Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *